Obchodní podmínky

Platné od 1.1.20221 - Rezervace termínu

Kontaktovat mě z důvodu rezervace termínu lze emailam, telefonicky nebo jiným komunikačním kanálem, jako je messenger, whats up a sms.

Do zprávy prosím napište o jaké focení máte zájem, v jakém období případně přímo termínu by se mělo focení konat a kdo se focení zúčastní.

Po společné dohodě, kdy vybereme termín, čas a místo plánovaného focení, který se potvrzením obou stran stává závazným.

Objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami, s autorským právy a mým fotografickým stylem.

2 - Zrušení rezervace a náhradní termín

Pokud je nutné ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů termín a čas focení změnit nebo zrušit, tak mne prosím neprodleně informujte, domluvíme případný náhradní termín, který se bude hodit oběma stranám. Ze stejných důvodů si vyhrazuji možnost zrušit termín focení i já s poskytnutím náhradního termínu a času, který bude vyhovovat oběma stranám.

3 - Místo a čas focení

Místo focení je domluveno předem. Nebo případné varianty, kde by mohlo focení probíhat, které se mohou potvrdit až den předem nebo v den focení ( z důvodu nepřízně počasí nebo špatné přístupnosti místa vlivem počasí apd.), to vše je na individuální dohodě.

Doprava na místo focení je individuální, pokud se nedomluvíme jinak. Mnou nabízené lokace jsou bez náhrady na mojí dopravu.

Pokud bude probíhat focení na vaše přání ve vzdálenosti větší než je 30 km od místa mého podnikání, náleží mi náhrada za každý ujetý kilometr navíc dle platného ceníku.

4 - Délka a průběh focení

Délka focení je individuální, její rozsah je přibližně uveden v ceníku služeb u každého balíčku.

Pozdní příchod neprodlužuje její časového rozsahu. Pokud je zpoždění delším než 20 minut bez omluvy, focení se tím ruší.

V průběhu focení je zakázáno pořizovat jakýkoliv fotografický nebo video záznam bez předchozího souhlasu fotografa.

Průběh focení v domluvených lokacích vždy probíhá po dohodě, kde jaký snímek bude pořízen, vždy jen tak by se klient cítil příjemně bez nějakého pocitu ohrožení na zdraví apd. Pokud s něčím nesouhlasí, ihned se v průběhu focení k tomu vyjádří a podle toho bude focení probíhat.

5 - Výběr fotografií a dodací lhůta

Po focení zasílám do 14 dnů odkaz na galerii náhledů, kde si klient vybere fotografie, které bude chtít upravit. Množství není omezeno balíčkem, může si doplatit i fotografie navíc dle aktuálního ceníku. Galerie slouží pouze k výběru fotek k dalšímu zpracování a není určena ke zveřejňování, po výběru fotografií bude smazána. Zaslané náhledy fotografií dle autorského zákona č. 121/2000 sb. nejsou bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleny kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši).

Neupravené fotografie v žádném formátu neposkytuji.

Po obdržení výběru klienta, dojde ke zpracování zakázky dle mojí vytíženosti. Pořadí zpracování zakázek se neodvíjí od data focení, ale od data zaslání výběru fotografií k úpravě a došlé platbě. Náhledy i finální zakázky se snažím dodat v co nejkratší době, ale ta může být ovlivněna, nepříznivými podmínkami ať už technickými, či zdravotními a proto si vyhrazuji maximální dobu dodání do 60 dni od zaslání výběru. U svateb je to 60 dní od termínu obřadu.

6 - Cena a platba fotografií

Cena za focení je uvedena v platném ceníku, každý klient má možnost si vybrat fotografie nad rámec balíčku, které jsou také oceněny dle platného ceníku nebo dle dohody se mnou.

Tato suma bude po výběru fotek k úpravě zaslána bezhotovostně na můj účet, výjimečně může být předána v hotovosti. Po připsání peněz na účet, začnu zakázku zpracovávat, dle vytíženosti a množství předchozích zakázek.

V případě svateb jsou podklad k platbě zaslány po nafocení svatebního dne a po připsání peněz na účet se bude zakázka zpracovávat.

7 - Formát, retuše a úpravy

Fotografie dostanete v elektronické podobě ve formátu jpeg v plném rozlišení, poměr stran není vždy v poměru 2:3, ale dle uvážení fotografa a vhodnosti pro danou fotku.

Každá fotografie je již v náhledech částečně upravenou, což zabere už před výběrem čas strávený se stažením fotografií, výběrem, ořezem a základní úpravou barev.

Po vašem výběru dochází k dalším úpravám jasů, kontrastů a kompletní expozice, doladění barev a odstraněny základní dočasné vady pleti.

Úpravy nad rámec běžných úprav, jako je zeštíhlení, celková úprava proporcí, úprava vlasů, odstranění vrásek, bělení zubů a další větší zásahy je možno provést za příplatek, který se stanoví dohodou dle rozsahu a hlavně dle možnosti tyto úpravy realizovat. Pro spokojenost s výslednou fotografií doporučuji využít služeb vizážistky a to především pro svatební, párové, dámské focení stejně jako focení portrétů a těhotenské focení.

8 - Předání fotografií

Vámi vybrané a upravené fotky zasílám elektronicky, kde si je můžete stáhnout a uložit, nebo kdokoliv, komu pošlete odkaz.

Tištěné fotky jsou předávány dle přechozí dohody, buď osobně nebo je možno zaslat přes zásilkovnu dle aktuálního ceníku.

9 - Archivace fotografií

Prosím ukládejte si stažené fotografie na více míst, v případě, že o ně přijdete, nemohu vám zaručit, že je budu mít ještě uložené u sebe v počítači. Většinou mám výběr fotek uložený v průběhu kalendářního roku, ostatní fotky jsou smazány většinou v řádu týdnů od ukončení zakázky.

10 - Reklamace

Důvodem k reklamaci fotek není: barevnost a styl úprav (můj styl můžete vidět na fb, instagramu a webu). Dále nelze reklamovat vlastní vzhled na fotografiích, rozfoukané a neupravené vlasy a oblečení, odlesky brýlí nebo nasazené sluneční brýle, čouhající ramínka od prádla, nepřízeň počasí a nespolupráci při focení dětí a osob zúčastněných, stejně jako zvířat.

11 - Autorská práva

Veškeré fotografie jsou chráněny autorským zákonem (tzn. nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora). Vyhrazuji si právo na zveřejnění fotografií na svém Facebooku, Instagramu a webových stránkách. V případě, že si nepřejete zveřejňovat fotografie, informujte mě prosím o této skutečnosti písemně v naší komunikaci. Všechny zveřejněné fotografie disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu.

12 - Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů, které jsou poskytnuty v souvislosti s objednáním focení, budu zpracovávat dle Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1) Účelem zpracování je evidence smluvní spolupráce a uplatnění případné reklamace. Osobní údaje objednatele v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví 5 let, následně údaje zlikviduje. Máte právo dle čl. 15 - 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, zejména práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu a právo na výmaz.

2) V souvislosti s prováděním díla (kde je více osob, svatba, rodinné focení a pod.) mohou být pořizovány i osobní údaje dalších osob, nikoliv jen objednatele, objednatel prohlašuje a nese odpovědnost za to, že tyto osoby obeznámil s tím, že budou jejich osobní údaje zpracovávány a jaká mají práva, a to v rozsahu výše uvedených odst. 1 tohoto článku.